Muschampia proto – Powszelatek szałwiowiec

Hesperiidae – Powszelatkowate
Poprzednio w rodzaju Syrichtus. Skrzydła z wierzchu brązowe do niemal czarnych, obficie pokryte kremowymi łuskami które zwłaszcza w nasadowej części przednich skrzydeł tworzą charakterystyczne „futerko”. Na spodzie skrzydeł jasna poprzeczna przepaska, zwykle nieco węższa u samca.

Korfu 30.08.2021 Fot. Magdalena Jędro

Korfu 03.09.2021 Fot. Magdalena Jędro

Korfu 03.09.2021 Fot. Magdalena Jędro

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje region śródziemnomorski (w tym wybrzeża Afryki) Bałkany i Kaukaz Południowy (Zakaukazie). Miejscami bywa liczny, a w szczególnie gorące i suche okresy bywa najbardziej aktywnym gatunkiem motyla na danym terenie
  2. Biotop. Bardzo suche i gorące zbocza, chętnie skaliste; także zakrzewione murawy kserotermiczne stepy i lasostepy
  3. Wymiary. Rs 22-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na żeleźniak Phlomis
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju  – większość z nich pozbawiona jest jednak tak intensywnego „futerka” na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Magdalena Jędro
  9. S. proto na Lepiforum

avidal

Leave a Reply