Pachylia ficus – Gargantua figowiec

Sphingidae – Zawisakowate
Przednie skrzydło brązowe z dyskretnym, pomarańczowym odcieniem; rzadziej przednie skrzydło oliwkowo-zielonkawe. Przy wierzchołku przedniego skrzydła widoczne silnie przyciemnione, rozmyte, ciemne pole stykające się z łagodnie wyprofilowaną, kontrastową jasną plamą dochodzącą do krawędzi kostalnej skrzydła. Tylne skrzydło z dwiema szerokimi, czarnymi przepaskami poprzecznymi – środkową i zewnętrzną. Gąsienica o żółto-brązowym lub pomarańczowym grzbiecie i jasnych bokach; za czarną głową widoczna para czarnych, dużych plam. Rzadziej gąsienica z zielonym grzbietem i niebieskimi bokami. W tylnej części ciała czarny i stosunkowo krótki, ostro zakończony kolec analny.

Meksyk 08.01.2016 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 08.01.2016 Fot. Cheryl Harleston López Espino

  1. Zasięg. Obie Ameryki – od południowych stanów USA i Bermudów po Argentynę i Urugwaj
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki, ogrody, plantacje, tereny miejskie i ruderalne
  3. Wymiary. Rs 110-140 mm – to jeden z największych zawisaków świata. Gąsienice dorastają do 150 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk, Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują pojedynczo na figowcach, mango i chlebowcach. Znajdowane na ogół na spodniej stronie liści; oprócz nich zjadają także owoce
  7. Podobne. Inne zawisaki o zbliżonym ubarwieniu skrzydeł – w tym Pachylia syces, którego można odróżnić po dodatkowej jasnej plamie kostalne na przednim skrzydle, umieszczonej w połowie jego długości
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Cheryl Harleston López Espino gernotkunz

Kostaryka 31.03.2002 Fot. gernotkunz

Meksyk 05.08.2006 Gąsienica gotowa do przepoczwarczenia Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 05.08.2006 Fot. Cheryl Harleston López Espino


Sphingidae - Świat


avidal

Leave a Reply