Chaitophorus populeti – Włochatka pędotopolowa

Aphidina – Mszyce
Forma bezskrzydła zwykle czarna, bez bladej smugi grzbietowej. Forma uskrzydlona ciemnozielona lub czarna z wyraźnie przyciemnionymi skrzydłami. Czułki nieco dłuższe od połowy długości reszty ciała. Samce bezskrzydłe, zwykle rudo-brązowe lub czarne. Nimfy o bardzo zmiennym ubarwieniu ciała – zwykle spotyka się osobniki zielone, lub czerwono-brązowe; ciekawa formę barwna prezentują osobniki złocisto-żółte. Należy do rodziny Drepanosiphidae.

Łódź – BRUS 28.05.2020

Łódź – BRUS 28.05.2020

Łódź – BRUS 28.05.2020

Łódź – BRUS 28.05.2020

  1. Status. Pospolita i miejscami bardzo liczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Ogrody, parki, aleje topolowe, tereny ruderalne, lasy – wszędzie tam, gdzie rosną topole
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik/listopad. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane ze świeżych gałązek, liści i ogonków liściowych różnych gatunków topól
  7. Podobne. Przede wszystkim przeciętnie nieco mniejsza (1.2-2.5 mm) włochatka osikowa Chaitophorus tremulae (wzdłuż grzbietu mało wyraźna, jasna smuga; czułki krótsze, osiągające maksymalnie długość ciała)
  8. Uwagi. Gatunek spadziujący, któremu niemal zawsze towarzysza mrówki, głównie z rodzajów Formica i Lasius, które w zamian za słodką wydzielinę strzegą mszyce przed drapieżnikami
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  10. Więcej o gatunku

Łódź – BRUS 28.05.2020 Różne formy i stadia na liściu osiki

Łódź – BRUS 28.05.2020 Pożerana przez larwę biedronki


avidal

Leave a Reply