Pterocallis alni – Zdobniczka podlistnoolchowa

Aphidina – Mszyce
Zarówno forma bezksrzydła, jak i uskrzydlona barwy od żółtobiałej, żółtej, lub żółtozielonej. Przy wierzchołku tylnego uda czarna plamka – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Stopy czarne. Czułki z czarnymi obrączkami w miejscu łączenia członów; włoski na członie 3-im, brak włosków na członach 4 i 5. Skrzydła przezroczyste z wyraźnymi, czarnymi żyłkami poprzecznymi.

pterocallis

Okuninka 17.07.2018

pt.alni

Okuninka 17.07.2018

  1. Liczebność. Pospolita i okresowo bardzo liczna; na jednym drzewie mogą żerować setki, a nawet tysiące osobników
  2. Biotop. Doliny rzeczne i brzegi zbiornikówmwodnych, parki, ogrody, aleje  – wszędzie tam, gdzie rosną olsze czarne
  3. Wymiary. Długość ciała 1.3-2 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – listopad; apogeum pojawu w lipcu i sierpniu. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki wysysane z liści olszy czarnej; rzadziej innych olch. Żeruje głównie na spodniej stronie liści
  7. Podobne. Przede wszystkim również zasiedlająca olsze Pterocallis maculata – różni się owłosionymi członami 4 i 5 czułków, oraz brakiem czarnych plamek na udach
  8. Uwagi. Głównym wrogiem naturalnym jest Blepharidopterus anghulatus ( Miridae )
  9. P.alni w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Leave a Reply