Aradus truncatus – Korowiec półplamiec

Aradidae – Korowcowate
Ciało grzbietobrzusznie spłaszczone. Przedplecze z 4-ema żeberkami ( dwa środkowe lepiej zaznaczone ), o wyraźnie zaokrąglonych bocznych krawędziach. Scutellum trójkątne, duże, tej samej barwy co przedplecze, nieco wyniesione przy podstawie. Pokrywy skrzydłowe ( półpokrywy ) krótkie, wyraźnie poszerzone i rozjaśnione w części nasadowej. Czułki czarne; człon 2 mniej więcej tak samo długi, jak człon 3.

Ar.truncatus

Kraków 01.06.2019 Fot. Maksymilian Syratt

A.truncatus

Kraków 01.06.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, znany z niewielu stanowisk na południu i zachodzie kraju
  2. Biotop. Gatunek podkorowy związany z drzewami liściastymi, rzadziej iglastymi
  3. Wymiary. Długość ciała 6.1-7.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują zarówno imagines, jak i larwy
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Na Wyżynie Łódzkiej nie odnaleziony
  6. Pokarm. Mycetofagiczny
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różniące się min. barwą i proporcjami czułków, czy kształtem i kolorem półpokryw
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Dodaj komentarz