Evacanthus acuminatus – Krzeszyk żyłkowany

Cicadellidae – Skoczkowate
Oczy kasztanowobrązowe. Głowa białawożółta – na ciemieniu podłużna bruzda centralna oraz wyraźny, czarny rysunek o zmiennych: kształcie i rozmiarze. Przedplecze żółtoczarne, bądź całkowicie czarne. Pokrywy białobrązowe (rzadziej białoczarne), lśniące, skrócone, nie zakrywają wierzchołka odwłoka; użyłkowanie jasne, bardzo wyraźne.

Ev.acuminatus

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 09.06.2018

Ev acuminatus

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 09.06.2018

E.acuminatus

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 09.06.2018

E acuminatus

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 09.06.2018

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, łąki, torfowiska, zarośla, tereny ruderalne, zieleń miejska i inne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne – żerują głównie na jasnotowatych
  7. Podobne. Pomimo znacznej zmienności stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. E.acuminatus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Las wiączyński 24.06.2021


avidal

Leave a Reply