Hesium domino

Cicadellidae – Skoczkowate
Głowa, przedplecze i przednie skrzydła zwykle podobnie, brązowożółto, lub brązowoczerwono ubarwione. Vertex (ciemię) i przedplecze bez czarnych plam, czy smug. Wierzchołki skrzydeł zaokrąglone. Użyłkowanie bardzo wyraźne, jasne; dwie łukowato wygięte z widoku od góry, białe żyłki przy wewnętrznych krawędziach skrzydeł szczególnie kontrastują z tłem skrzydeł. Czułki krótkie, nieco dłuższe od szerokości głowy.

Romanów 14.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 14.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Hesium

Łódź – Widzew 23.08.2019

H.domino

Łódź – Widzew 23.08.2019

Romanów 14.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 14.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

  1. Status. Pospolity i liczny
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, polany, parki, ogrody, tereny ruderalne; zwykle przesiaduje na krzewach i drzewach liściastych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria, Niemcy, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju – mimo to można go pomylić z innymi, podobnie ubarwione piewikami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Jacek Kalisiak avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z 2019 roku – Krzysztof Musik
  10. H.domino w bazie BioMap

Niemcy 13.06.2014 Larwa Fot. gernotkunz

Austria 19.05.2008 Larwa Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply