Macrosteles variatus – Skoczek pokrzywik

Cicadellidae – Skoczkowate
Głowa żółta z czterema czarnymi, wyraźnie izolowanymi plamkami, z czego dwie znajdują się na szczycie głowy (vertex). Skrzydła bardzo zmienne w ubarwieniu – żółte z brunatnymi, rozmytymi plamami, brunatne z żółtymi plamami w części nasadowej (na fotografii poniżej), bądź całkowicie bladożółte.

Hel 14.07.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Hel 14.07.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, polany, wilgotne tereny z ziołoroślami
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Soki wysysane z roślin zielnych, chętnie z pokrzyw
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza rzadszy Macrosteles quadripunctatus, u którego ciemne plamy na żółtym tle skrzydeł są mniejsze i mniej rozmyte. Osobniki jednolicie ubarwione bardzo trudne do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. M.variatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply