Populicerus albicans – Czułaj bielak

Cicadellidae – Skoczkowate
Poprzednio w rodzaju Idiocerus. Ciało ogólnie jasno ubarwione. Vertex (ciemię) stosunkowo szerokie i krótkie. Głowa i przedplecze białozielonkawe – u samca na twarzy często widoczne są dwie małe, czarne plamki, których brak u samicy. Przedplecze i scutellum ze słabo zaznaczonym (samica) lub dobrze widocznym, ciemnym deseniem w postaci trójkątnych i okrągłych plamek (samiec). Nogi blade. Skrzydła mlecznobiałe; przynajmniej niektóre żyłki również białe.

Id.albicans

Łódź – Park Piłsudskiego 19.06.2019 ♀

I.albicans

Łódź – Park Piłsudskiego 19.06.2019 ♀

I.albicans

Łódź – Park Piłsudskiego 19.06.2019 ♀

I.albicans

Łódź – Park Piłsudskiego 19.06.2019 ♀

I albicans

Łódź – Park Piłsudskiego 19.06.2019 ♀

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne łąki i łozowiska, chętnie tereny z wierzbą płożącą i wierzbą kruchą
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik oraz wiosną po przezimowaniu
  5. Lokalizacja. Austria, Niemcy, Polska – łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne; larwy żerują na topolach
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Idiocerinae są na ogół ciemniej ubarwione
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz avidal
  9. Więcej o gatunku

Niemcy 22.06.2010 Nimfa Fot. gernotkunz

Austria 31.08.2020 Larwa Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply