Metropis inermis

Delphacidae – Szydlakowate
Ciało zwarte, owalne. Ubarwienie głowy, tułowia i odwłoka czarne. Skrzydła skrócone, odkrywające tergity, silnie zaczernione.

Łódź – BRUS 24.09.2020

  1. Liczebność. Nieczęsty, rzadko obserwowany (po części zapewne z powodu nikłych rozmiarów), znany głównie z południowowschodniej części kraju
  2. Biotop. Suche, ciepłe tereny porośnięte niską roślinnością trawiastą, w ty murawy psammofilne i kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała przecietnie 1.8-2.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; apogeum pojawu od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne; wysysa kostrzewy, a być może także inne trawy
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi, bardzo podobny gatunek z rodzaju – Metropis latifrons, a w Europie także Metropis mayri
  8. Uwagi. Identyfikacja Krzysztof Musik (jako gatunek najbardziej prawdopodobny)
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply