Hydrometra gracilenta – Poślizg żółtaczek

Hydrometridae – Poślizgowate
Znany też jako poślizg wysmukły. Ciało smukłe, u samicy rdzawo-żółte lub pomarańczowo-żółte, u samca brązowe bądź szaro-czarne. Głowa silnie wydłużona w szeroki ryjek o zgrubiałym wierzchołku. Głowa przed oczami 1,5 razy dłuższy od głowy za oczami – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Oczy wypukłe, osadzone na bokach ryjka.  Skrzydła zwykle uwstecznione; nielotny. Nogi uderzająco cienkie.

Łuków 07.05.2013 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadki, lecz nieczęsto obserwowany. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Brzegi wód stojących oraz przybrzeżne lustra wody, na których żeruje; unika wód płynących
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago. Aktywny głównie o zmierzchu i nocą; dzień spędza w ukryciu wśród roślinności brzegowej lub pod patykami i kamieniami
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Żywi się żywymi i martwymi bezkręgowcami opadłymi na powierzchnię wody; poza tym regularnie poluje aktywnie na drobne organizmy wodne
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju – liczniejszy i nieco większy poślizg stawnik Hydrometra stagnorum, u którego głowa przed oczami jest dwukrotnie dłuższa od głowy za oczami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. Rozmieszczenie
  10. Poślizgi u Mateusza Sowińskiego

avidal

Leave a Reply