Atractotomus mali – Purpuratek jabłoniec

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, czarne lub brunatno-czerwonawe (zwłaszcza u świeżych osobników), pokryte gęstymi, złocistymi włoskami. Zakrywka silnie zaciemniona z białoczerwonymi żyłkami. Czułki dwubarwne. Człony 1 i 2 czarne, człony 3 i 4 jasne – pierwszy człon czułków wyraźnie rozszerza się ku wierzchołkowi, przyjmując kształt trójkąta; drugi człon zgrubiały u obu płci, nieco dłuższy od członów 3 i 4 łącznie. Nimfa o czerwonym odwłoku i srebrzystym owłosieniu.

Turcja 24.05.2017 Fot. Barış Çerçi

  1. Liczebność. Nierzadki, jednak nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, zarośla, tereny ruderalne, polany
  3. Wymiary. Samica 3.3-3.8 mm. Samiec 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Turcja, Polska – lubelskie
  6. Pokarm. Soki roślinne z różowatych, zwłaszcza z głogów i jabłoni oraz drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się kształtem, proporcjami i ubarwieniem czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barış Çerçi Ricosz
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku
Atract. mali

Łuków 06.06.2008 Nimfa Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply