Atractotomus mali – Purpuratek jabłoniec

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, czarne lub brunatno-czerwonawe (zwłaszcza u świeżych osobników), pokryte gęstymi, złocistymi włoskami. Zakrywka silnie zaciemniona z białoczerwonymi żyłkami. Czułki dwubarwne. Człony 1 i 2 czarne, człony 3 i 4 jasne – pierwszy człon czułków wyraźnie rozszerza się ku wierzchołkowi, przyjmując kształt trójkąta; drugi człon zgrubiały u obu płci, nieco dłuższy od członów 3 i 4 łącznie. Nimfa o czerwonym odwłoku i srebrzystym owłosieniu.

Belgia 06.06.2020 Fot. Gilles San Martin

Turcja 24.05.2017 Fot. Barış Çerçi

  1. Status. Nierzadki, jednak nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, sady, zarośla, tereny ruderalne, polany
  3. Wymiary. Samica 3.3-3.8 mm. Samiec 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Turcja, Belgia, Polska – lubelskie
  6. Pokarm. Soki roślinne z różowatych, zwłaszcza z głogów i jabłoni oraz drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się kształtem, proporcjami i ubarwieniem czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin Barış Çerçi Ricosz
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku
Atract. mali

Łuków 06.06.2008 Nimfa Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply