Dicyphus annulatus – Dybiel wilżynowiec

Miridae – Tasznikowate
Ciało smukłe. Głowa czarna z jasnymi plamkami przy wewnętrznych krawędziach oczu i na potylicy. Obrączka apikalna jasna, ciemno kropkowana. Przedplecze jasnobrązowe z białą, wydłużoną plamka  po środku. Scutellum czarne z klinowatymi rozjaśnieniami bocznymi. Skrzydła jasne, jednobarwne, brązowawe, w pełni rozwinięte – osobniki ze skróconymi skrzydłami spotykane tylko wyjątkowo. Nogi bladożółte, ciemno plamkowane; szczecinki na tylnych goleniach tak długie, jak szerokość tylnej goleni. Czułki czarne, obrączkowane; 3 człon czułków węższy od szerokości ciemienia.

Niemcy – Thüringen – Sierpień 2018 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, zakrzewione polany, skraje lasów, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2.9-3.6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na północy i zachodzie kraju
  6. Pokarm. Semizoofag – wysysa soki roślinne (zwłaszcza z wilżyn) oraz drobne bezkręgowce o miękkim ciele
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. ubarwieniem czułków (często pozbawione obrączkowania) i głowy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Dicyphus - Dybiel


avidal

Leave a Reply