Heterocapillus tigripes

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, czarne, pokryte licznymi złocistymi i srebrzystymi włoskami – owłosienie to może ulegać wytarciu. Tylne uda silnie zgrubiałe. Tylne golenie wydłużone z bladym plamkowaniem; z plamek tych wyrastają długie szczecinki. Czułki czarne – długi człon wydłużony i silnie zgrubiały.

Turcja 24.06.2019 Fot. Barış Çerçi

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo EN EN
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.8 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Turcja. W Polsce znany wyłącznie z Ponidzia
  6. Pokarm. Soki roślinne – żeruje na szyplinie jedwabistym Dorycnium germanicum
  7. Podobne. Inne czarne, srebrzyście owłosione tasznikowate
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Barış Çerçi
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply