Liocoris tripustulatus – Lulek małoplamek

Miridae – Tasznikowate
Brązowożółty pluskwiak z plemienia Mirini. Sercowata tarczka (scutellum) żółta, plamy na cuneusie tego samego koloru. Nogi żółtobrązowe, czarno prążkowane.

Liocoris

Las wiączyński 01.07.2019

Młynek 17.07.2014

Łódź – Młynek 17.07.2014

Młynek 17.07.2014

Łódź – Młynek 17.07.2014

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Zarośla, ogrody, parki, polany, łąki, lasy; najczęściej na pokrzywach
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki  z liści, kwiatów i owoców pokrzyw; być może także z innych roślin
  7. Podobne. Stosunkowo łatwy do identyfikacji, niemniej można go pomylić z innymi tasznikowatymi, np. z rodzaju Orthops
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Młynek 17.07.2014

Łódź – Młynek 17.07.2014

Łódź Źródłowa 18.04.2013

Łódź – Źródłowa 18.04.2013

Łódź Źródłowa 18.04.2013

Łódź – Źródłowa 18.04.2013

Ujazd 16.09.2012

Ujazd 16.09.2012


avidal

Leave a Reply