Psyllopsis fraxini – Ulotka jesionowa

Psyllidae – Miodówkowate
Ubarwienie ciała żółtoczarne. Tułów lekko wysklepiony. Skrzydła przezroczyste ze stosunkowo rozległymi czarnymi plamami wierzchołkowymi; obie płci uskrzydlone.

Psyllopsis

Sielinko – Czerwiec 2017 Fot. Krzysztof Stobrawa

Psyllopsis.

Sielinko – Czerwiec 2017 Fot. Krzysztof Stobrawa

P. fraxini

Sielinko – Czerwiec 2017 Fot. Krzysztof Stobrawa

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Parki, aleje, lasy, zadrzewienia – wszędzie tam, gdzie znajdą roślinę żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – listopad
  5. Lokalizacja. Wielkopolska. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z pączków i liści jesionów. Larwy żerują na dolnej stronie liści, stymulując roślinę żywicielską do tworzenia pęcherzykowatych deformacji – brzegi liści się podwijają, a nerwy liściowe przebarwiają na czerwonofioletowo
  7. Podobne. U bardzo podobnej i rzadszej Psyllopsis distinguendes ( również żeruje na jesionach ) plamy apikalne na skrzydłach są zwykle mniej rozległe. Jednak pewność oznaczenia daje analiza narządów rozrodczych samców
  8. Uwagi. Ulotkę jesionową obserwował Krzysztof Stobrawa

Dodaj komentarz