Brontostoma discus

Reduviidae – Zajadkowate
Głowa jaskrawo czerwona. Przedplecze intensywnie czerwone z trzema czarnymi plamami za szwem tułowiowym – dwiema brzeżnymi i jedną dużą, centralną. Scutellum czarwone z czarnym, zachodzącym na wierzchołek rozmyciem wzdłuż bocznych krawędzi. Pokrywy skrzydłowe smoliście czarne (łącznie z zakrywką) z parą czerwonych smug przy corium (przykrywce). Connexivum szerokie, żółto obrzeżone. Nogi czerwone.

Brazylia 05.01.2015 Fot. Erland Refling Nielsen

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa – od Kostaryki po Urugwaj i północna Argentynę
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 15-17 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Brazylia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżny – chętnie poluje na wije
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju (około 20 neotropikalnych gatunków) różnią się detalami ubarwienia – i tak u Brontostoma rubrovenosum brak czarnych plam na przedpleczu. Rhiginia cruciata łatwo odróżnić po żółto-czarnych nogach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Erland Refling Nielsen

Reduviidae - Świat


avidal

Leave a Reply