Coranus griseus – Owalniak wianowłostek

Reduviidae – Zajadkowate
Ubarwienie ciała szare lub brązowe. Głowa przewężona w tylnej części – przewężenie to jest relatywnie krótkie; krótsze niż u innych gatunków z rodzaju. Skrzydła zwykle w pełni rozwinięte, rzadziej spotyka się osobniki brachypteryczne o skrzydłach skróconych.

Turcja 27.09.2018 Fot. Barış Çerçi

  1. Zasięg. Basen Morza Śródziemnego, basem Morza Czarnego, cieplejsze regiony zachodniej i środkowej Europy, Kaukaz, Bliski Wschód, centralna Azja, północna Afryka, Wyspy Kanaryjskie
  2. Biotop. Suche, wygrzane tereny otwarte skąpo porośnięte roślinnością zielną – w tym stepy i lasostepy
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Turcja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się dłuższym przewężeniem tylnej części głowy (dłuższą „szyją”). Poprawność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Barış Çerçi

avidal

Leave a Reply