Aphanus rolandri – Szykun smoluch

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Ciało całkowicie czarne poza pomarańczową plamką u nasady zakrywki; u bezskrzydłych nimf plamki tej oczywiście nie ma.

Łódź – BRUS 11.05.2020

A.rolandri

Falmirowice 07.03.2010 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Do niedawna bardzo rzadki, znany z 10 stanowisk (dane z 2015 roku). Gatunek ekspansywny, systematycznie zwiększający zasięg i liczebność. W 2020 roku odnalazłem go w Łodzi, jako gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej
  2. Biotop. Preferuje stanowiska suche i ciepłe, w tym murawy kserotermiczne i wysuszone próchnowiska na skrajach lasów. Przebywa w ściółce, w próchniejącym drewnie, pośród żwiru, lub kamieni, a także bezpośrednio na ziemi, między roślinnością kserotermiczną
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Dolny Śląsk, Ponidzie, łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne; wysysa też drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Hebda avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Aph.rolandri

Rezerwat Grabowiec 19.05.2019

A.rolandri

Rezerwat Grabowiec 19.05.2019

A rolandri

Rezerwat Grabowiec 19.05.2019


avidal

Leave a Reply