Drymus brunneus – Lesiec zmienny

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Ciało owalne, ciemno ubarwione. Przedplecze zawsze brązowe przy tylnej krawędzi. Pokrywy skrzydłowe czarne, lub brązowe. Niektóre osobniki zdolne do lotu.

D.brunneus

Rezerwat Srebrne Źródła Marzec 2010 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz sporadycznie zauważany i obserwowany
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla, brzegi zbiorników wodnych, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Opolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki wysysane z opadłych nasion roślin zielnych, krzewów i drzew
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju (Drymus ryeii, Drymus sylvaticus), które różnią się zwykle czarnym przy tylnej krawędzi przedpleczem. Także niektóre inne brudźcowate.
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Grzegorz Hebda
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Drymus - Lesiec


avidal

Leave a Reply