Trapezonotus ullrichi – Grojnik jastrunowy*

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Ciało owalne, brązowo-czarne. Przedplecze w przedniej części czarne w tylnej brązowe. Scutellum trójkątne, duże, czarne. Nogi zmienne w ubarwieniu, ale zawsze w znacznej mierze pomarańczowo-brązowe. Nasadowy człon tylnej stopy dłuższy niż u innych gatunków z rodzaju -zauważalnie dłuższy od członów 2 i 3 łącznie. Człony czułków 2 i 3 są pomarańczowobrązowe – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Człon nasadowy czarny bądź częściowo lub całkowicie pomarańczowobrązowy. Człon wierzchołkowy lekko zgrubiały, ciemniejszy od pozostałych.

Chociszewo 03.06.2021 Na jastrunie Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 03.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 03.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Gatunek nowy dla Polski – o ile Lucyna i ja nie popełniliśmy błędu w identyfikacji HIT INSEKTARIUM
  2. Siedlisko. Ciepłe suche tereny otwarte, w tym łąki i ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne; chętnie wysysa nasiona jastrunów i spija nektar z jego kwiatów
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju mają ciemniejsze człony 2 i 3 czułków
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Rodzaj Trapezonotus - Grojnik


avidal

2 thoughts on “Trapezonotus ullrichi – Grojnik jastrunowy*

Leave a Reply