Galeatus spinifrons – Witrażyk wzduch

Tingidae – Prześwietlikowate
Głowa czarna, ukryta pod niewielkim kapturem utworzonym przez kołnierz przedplecza. Paranota (boczne płaty przedplecza) bardzo duże, utworzone przez 4 lub 5 oczek (okienek) rozdzielonych brązowymi żyłkami. Dysk przedplecze (centralna część przedplecza) ciemnobrązowy, lśniący. Na bokach przedplecza struktury złożone z 3 rzędów lekko przyciemnionych, różnej wielkości oczek, trudno dostrzegalnych na fotografiach terenowych. Pole kostalne (boki pokryw) utworzone z pojedynczego rzędu dużych oczek.

Austria 15.06.2010 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, polany z ziołoroślami, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-4.8 mm (formy długoskrzydłe); 2.9-4 mm (formy krótkoskrzydłe)
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie na południu
  6. Pokarm. Soki roślin astrowatych
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 3 gatunki z rodzaju różniące się przede wszystkim liczbą oczek składających się na strukturę obecna na bokach przedplecza – lub ich barwą. U Galeatus maculatus i Galeatus sinuatus składa się ona z 1 tylko rzędu oczek, a u Galeatus affinis jest wyraźniej przyciemniona
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

Ricosz

Leave a Reply