Velia caprai – Plesica klinowata

Veliidae – Plesicowate
Znana też jako plesica rdzawobrzucha. Ciało owalne, lecz krępe. Tułów ciemny, szerszy od odwłoka, z parą świetliście białych plam. Na boku odwłoka rząd pomarańczowych plam; dodatkowo przynajmniej na niektórych tergitach pary białych plam. Nogi masywne, zwykle utrzymywane w załamanej pozycji. Skrzydła w pełni rozwinięte, bądź znacznie częściej silnie zredukowane – u bezskrzydłych samic tuż za tułowiem widoczny jest charakterystyczny dla gatunku, esowaty kołnierz.

V. caprai

Dania – Billund 07.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Orelec 03.05.2022 Fot. Andrzej Kucharski

Orelec 03.05.2022 Fot. Andrzej Kucharski

Velia

Dania – Billund 07.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Rzadko obserwowana, choć zapewne przynajmniej miejscami liczna; tym bardziej że wykazuje tendencję do tworzenia skupisk
  2. Siedlisko. Najchętniej wolno płynące, wąskie cieki wodne; preferuje miejsca zacienione. Przebywa na roślinności nabrzeżnej, bądź biega po lustrze wody; nie tonie min. dzięki hydrofobowym włoskom pokrywającym ciało
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8.7 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Bardzo dobrze znosi niskie temperatury i niekiedy pojawia się nawet zimą. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Dania, Polska – Bieszczady
  6. Pokarm. Imagines i larwy polują na drobne bezkręgowce pojawiające się na powierzchni wody; maja w zwyczaju obserwować fale rozchodzące się po nurkujących, lub topiących się ofiarach. Zjadają również znalezione jaja owadów
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju – rzadziej spotykana plesica żółtobrzucha Velia saulii jest bardzo podobna; najłatwiej rozpoznać bezskrzydłe samice, które pozbawiona są kołnierza za tułowiem
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski Maks Syratt
  9. Rozmieszczenie

Orelec 03.05.2022 Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply