Microterys lunatus

Encyrtidae – Suskowate
Ciało ciemnobrązowe lub żółto-brązowe, lśniące. Oczy uderzająco duże, jasne, płasko zachodzące na szczyt głowy. Nogi żółto-brązowe. Wierzchołki czułków ciemne, człony przedwierzchołkowe kontrastowo jasne. Skrzydła z mlecznobiałą, rozmytą przepaską poprzeczną, wyraźnie dłuższe od odwłoka.

microterys

Łódź – Park Piłsudskiego 30.03.2018 ♀

m.lunatus

Łódź – Park Piłsudskiego 30.03.2018

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, parki, ogrody, sady, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 2-2.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami czerwców, zwłaszcza świerkowca Physokermes hemicryphus i misecznika śliwowego Parthenolecianum corni
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny o podobnie ułożonych oczach różnią się m.in. ubarwieniem czułków i nóg, czy też deseniem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply