Microterys lunatus

Encyrtidae – Suskowate
Ciało ciemnobrązowe, lub żółtobrązowe, lśniące. Oczy uderzająco duże, jasne, płasko zachodzące na szczyt głowy. Nogi żółtobrązowe. Wierzchołki czułków ciemne, człony przedwierzchołkowe kontrastowo jasne. Skrzydła z mlecznobiałą, rozmytą przepaską poprzeczną, wyraźnie dłuższe od odwłoka.

microterys

Łódź – Park Piłsudskiego 30.03.2018 ♀

m.lunatus

Łódź – Park Piłsudskiego 30.03.2018

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, parki, ogrody, sady, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 2-2.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy sa parazytoidami czerwców, zwłaszcza świerkowca Physokermes hemicryphus i misecznika śliwowego Parthenolecianum corni
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny o podobnie ułożonych oczach różnią się min. ubarwieniem czułków i nóg, czy też deseniem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply