Eupelmus urozonus s.l.

Eupelmidae 
Ciało smukłe, zielonobrązowe, lub niebieskobrązowe, z metalicznym, często miedzianym połyskiem. Mesonotum (śródplecze) wklęsłe. Pokładełko z szeroką, żółtą obrączką środkową, w części nasadowej i apikalnej ciemnobrązowe do czarnego. Skrzydła przezroczyste, o silnie zredukowanym użyłkowaniu, bez plam. Kompleks gatunkowy  Eupelmus urozonus obejmuje co najmniej 11 europejskich gatunków, których rozróżnienie na podstawie fotografii terenowych jest niemożliwe.

Eupelmus

Łódzki Ogród Botaniczny 06.08.2018 ♀

E.urizonus

Łódzki Ogród Botaniczny 06.08.2018 ♀

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Plastyczny ekologicznie
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie od 1.5 do 4 mm; rozmiar ciała zależny min. od gatunku gospodarza
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi larw wielu różnych gatunków chrząszczy, muchówek, sieciarek, błonkówek, pluskwiaków i motyli; znane są przypadki nadpasożytnictwa. Dla Eupelmus urozonus wykazano w Polsce 170 gatunków żywicielskich z 32 rodzin i 5 rzędów
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju – w Palearktyce łącznie 76 gatunków Eupelmus s.str. oraz 28 gatunków Eupelmus z podrodzajów Episolindelia i Macroneura –  część z nich może występować w Polsce). Bleskotki z innych rodzin można odróżnić na pierwszy rzut oka po budowie śródplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply