Evaniidae – Skrócieniowate

Ciało czarne. Odwłok stylikowany, przytwierdzony uderzająco wysoko na propodeum – cecha diagnostyczna nadrodziny Evanioidea (Evaniidae, Gasteruptiidae, Aulacidae). Czułki 13-członowe u obu płci. Skrzydła z silnie zredukowanym użyłkowaniem. Pokładełko krótkie, często niewidoczne. Imagines żywią się nektarem i spadzią, entomofagiczne larwy żerują w ootekach karaczanów (biologia zdecydowanej większości gatunków pozostaje jednak nieznana).
W Polsce tylko dwa gatunki (stan na 2019 rok).

Leave a Reply