Evaniidae – Skrócieniowate

Ciało czarne. Odwłok stylikowany, przytwierdzony uderzająco wysoko na propodeum – cecha diagnostyczna nadrodziny EvanioideaEvaniidae, Gasteruptiidae, Aulacidae ). Czułki 13-członowe u obu płci. Skrzydła z silnie zredukowanym użyłkowaniem. Pokładełko krótkie, często niewidoczne. Imagines żywią się nektarem i spadzią, entomofagiczne larwy żerują w ootekach karaczanów ( biologia zdecydowanej większości gatunków pozostaje jednak nieznana ).
W Polsce tylko dwa gatunki ( stan na 2019 rok ).

Brachygaster minuta

 

Leave a Reply