Leucospidae – Osarkowate

Masywne, zwykle kontrastowo żółtoczarno ubarwione błonkówki z nadrodziny bleskotek Chalcidoidea. Imagines melitofagiczne. Larwy są ektopasożytami larw żądłówek z nadrodzin Vespoidea i Apoidea ( Vespidae, Apidae, Megachilidae, Crabronidae i zapewne inne rodziny ). Okazjonalnie porażają larwy gąsieniczników.
W Polsce tylko jeden gatunek.

 

 Leucospis dorsigera – Osarek murarkowy