Leucospis dorsigera – Osarek murarkowy

Leucospidae – Osarkowate
Ciało masywne, czarne z żółtymi plamami i przepaskami na tułowiu i odwłoku. Odmiennie ubarwione gatunki nie występują w Europie (np. pospolity za oceanem czarnoczerwony Leucospis affinis). Nogi żółtoczarne; tylne uda silnie zgrubiałe z dużym zębowatym wyrostkiem i rzędem mniejszych zębów. Golenie wyraźnie, łukowato wygięte.

Lubin – Lipiec 2020 ♀ przy gnieździe Hoplitis adunca Fot. Meadowlark

Lubin – Lipiec 2020 ♀ przy gnieździe Hoplitis adunca Fot. Meadowlark

Lubin – Lipiec 2020 ♀ próbuje dostać się do gniazda Osmia brevicornis Fot. Meadowlark

Lubin – Lipiec 2020 ♀ przy zatyczce gniazda Osmia brevicornis Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Rzadki, choć wydaje się być gatunkiem umiarkowanie ekspansywnym VU VU
  2. Biotop. Ciepłe, nasłonecznione stanowiska z gniazdami gatunków żywicielskich; regularnie obserwowany na stojących, jak i powalonych, lub ściętych pniach drzew oraz na drewnianych ścianach budynków – także kwietne polany, łąki i ugory, na których imagines poszukują pożywienia
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – dolnośląskie. W Polsce na rozproszonych stanowiskach głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwa są parazytoidami zewnętrznymi larw żądłówek, głównie z rodziny Megachilidae. Rzadziej porażane są grzebacze Crabronidae i osy Vespidae; oraz zapewne inne jeszcze żądłówki. Opisano również przypadek porażenia larw gąsienicznika z podrodziny Xoridinae. Larwa pierwszego stadium nie przyjmuje pożywienia zajęta poszukiwaniem larw i jaj innych, konkurencyjnych pasożytów (w tym własnego gatunku), które zabija. Na ciele gospodarza zawsze rozwija się tylko jedna larwa osarka
  7. Podobne. W Polsce jedyny gatunek z rodzaju. W Europie jeszcze co najmniej 4 inne, bardzo podobne gatunki, które rozróżnia się min. po długości wyrostków na tylnych udach. Na fotografiach z Austrii znajduje się któryś z tych gatunków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Meadowlark Adrian Atamańczuk
  9. Więcej o gatunku
Leucospis

Wiedeń 25.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

L.dorsigera female

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

L dorsigera

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Lubin – Lipiec 2020 ♀ sprawdza wejście do gniazda Osmia brevicornis Fot. Meadowlark

Lubin – Lipiec 2020 ♀ wchodzi do gniazda Osmia brevicornis Fot. Meadowlark

Leucospis female

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

L.dorsigera

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Leucospis.

Wiedeń 25.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

Lubin 11.08.2020 Na kwiatach Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply