Leucospis dorsigera – Osarek murarkowy

Leucospidae – Osarkowate
Ciało masywne, czarne z żółtymi plamami i przepaskami na tułowiu i odwłoku. Odmiennie ubarwione gatunki nie występują w Europie ( np. pospolity za oceanem czarnoczerwony Leucospis affinis ). Nogi żółtoczarne; tylne uda silnie zgrubiałe z dużym zębowatym wyrostkiem i rzędem mniejszych zębów. Golenie wyraźnie, łukowato wygięte.

Leucospis female

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

L.dorsigera

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

L.dorsigera female

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

L dorsigera

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. Rzadki, choć wydaje się być gatunkiem umiarkowanie ekspansywnym. czerwona Księga kat. VU. Czerwona Lista kat. VU
  2. Biotop. Ciepłe, nasłonecznione stanowiska z gniazdami gatunków żywicielskich; regularnie obserwowany na stojących, jak i powalonych, lub ściętych pniach drzew oraz na drewnianych ścianach budynków – także kwietne polany, łąki i ugory, na których imagines poszukują pożywienia
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwa są parazytoidami zewnętrznymi larw żądłówek, głównie z rodziny Megachilidae. Rzadziej porażane są grzebacze Crabronidae i osy Vespidae; oraz zapewne inne jeszcze żądłówki. Opisano również przypadek porażenia larw gąsienicznika z podrodziny Xoridinae. Larwa pierwszego stadium nie przyjmuje pożywienia zajęta poszukiwaniem larw i jaj innych, konkurencyjnych pasożytów ( w tym własnego gatunku ), które zabija. Na ciele gospodarza zawsze rozwija się tylko jedna larwa osarka
  7. Podobne. W Polsce jedyny gatunek z rodzaju. W Europie jeszcze co najmniej 4 inne, bardzo podobne gatunki, które rozróżnia się min. po długości wyrostków na tylnych udach. Na fotografii znajduje się któryś z tych gatunków
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Adrian Atamańczuk
  9. Więcej o gatunku
Leucospis

Wiedeń 25.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

Leucospis.

Wiedeń 25.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

Dodaj komentarz