Leucospis dorsigera – Osarek murarkowy

Leucospidae – Osarkowate
Ciało masywne, czarne z żółtymi plamami i przepaskami na tułowiu i odwłoku. Odmiennie ubarwione gatunki nie występują w Europie (np. pospolity za oceanem czarnoczerwony Leucospis affinis). Nogi żółtoczarne; tylne uda silnie zgrubiałe z dużym zębowatym wyrostkiem i rzędem mniejszych zębów. Golenie wyraźnie, łukowato wygięte.

Lubin – Lipiec 2020 ♀ przy gnieździe Hoplitis adunca Fot. Meadowlark

Lubin – Lipiec 2020 ♀ przy gnieździe Hoplitis adunca Fot. Meadowlark

Lubin – Lipiec 2020 ♀ próbuje dostać się do gniazda Osmia brevicornis Fot. Meadowlark

Lubin – Lipiec 2020 ♀ przy zatyczce gniazda Osmia brevicornis Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Rzadki, choć wydaje się być gatunkiem umiarkowanie ekspansywnym VU VU
  2. Biotop. Ciepłe, nasłonecznione stanowiska z gniazdami gatunków żywicielskich; regularnie obserwowany na stojących, jak i powalonych, lub ściętych pniach drzew oraz na drewnianych ścianach budynków – także kwietne polany, łąki i ugory, na których imagines poszukują pożywienia
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – dolnośląskie. W Polsce na rozproszonych stanowiskach głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwa są parazytoidami zewnętrznymi larw żądłówek, głównie z rodziny Megachilidae. Rzadziej porażane są grzebacze Crabronidae i osy Vespidae; oraz zapewne inne jeszcze żądłówki. Opisano również przypadek porażenia larw gąsienicznika z podrodziny Xoridinae. Larwa pierwszego stadium nie przyjmuje pożywienia zajęta poszukiwaniem larw i jaj innych, konkurencyjnych pasożytów (w tym własnego gatunku), które zabija. Na ciele gospodarza zawsze rozwija się tylko jedna larwa osarka
  7. Podobne. W Polsce jedyny gatunek z rodzaju. W Europie jeszcze co najmniej 4 inne, bardzo podobne gatunki, które rozróżnia się min. po długości wyrostków na tylnych udach. Na fotografiach z Austrii znajduje się któryś z tych gatunków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Meadowlark Adrian Atamańczuk
  9. Więcej o gatunku
L.dorsigera female

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Leucospis

Wiedeń 25.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

L dorsigera

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Lubin 11.08.2020 Na kwiatach Fot. Meadowlark

Lubin – Lipiec 2020 ♀ sprawdza wejście do gniazda Osmia brevicornis Fot. Meadowlark

Lubin – Lipiec 2020 ♀ wchodzi do gniazda Osmia brevicornis Fot. Meadowlark

Leucospis female

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

L.dorsigera

Wiedeń 29.05.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Leucospis.

Wiedeń 25.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk


avidal

2 thoughts on “Leucospis dorsigera – Osarek murarkowy

Leave a Reply