Acantholyda posticalis – Osnuja gwiaździsta

Pamphilidae – Osnujowate
Głowa i tułów czarne z żółtymi plamkami. Odwłok płaski, brunatnoczarny, z rdzawym obrzeżeniem. Skrzydła przezroczyste. Tegule żółte. Nogi rdzawoczerwone, uda z zaczernioną powierzchnią tylną. Wierzchnia strona nasady czułków czarna; człon 3 czułków tak długi jak suma długości członów 4 i 5 . Czułki 31-33 członowe. Larwa bladozielona do żółtej, z podłużnym brązowym pasem.

Las żeromiński 17.05.2021

Las żeromiński 17.05.2021

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy i parki z udziałem sosen (drzewostan w wieku 50-100 lat)
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm. Dorosła larwa 26-28 mm
  4. Aktywność. Forma praecox roi się w kwietniu, a forma serotina w maju i czerwcu. Larwy żerują w czerwcu i lipcu, potem schodzą do gleby i przybierają kolor pomarańczowy; jesienią pojawiają się u nich oczy imaginalne. Po przezimowaniu się przepoczwarczają
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju; w okolicach Łodzi występuje forma praecox
  6. Pokarm. Larwy pożerają sosnowe igły
  7. Podobne. Kilka innych osnujowatych, zwłaszcza zasnuje z rodzaju Cephalcia
  8. Uwagi. Głównym wrogiem naturalnym jest maleńka błonkówka kruszynek leśny Trichogramma embryophagum z rodziny Trichogrammatidae, którego larwy pożerają jaja osnui gwiaździstej
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
A posticalis

Las wiączyński 26.04.2018

A. posticalis

Las wiączyński 26.04.2018

Acantholyda.

Las wiączyński 26.04.2018

Acantholyda

Las wiączyński 26.04.2018

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Łódź – Widzew 12.04.2020

Żakowice 16.04.2011

Żakowice 16.04.2011

Żakowice 16.04.2011

Żakowice 16.04.2011

Las wiączyński 18.04.2014

Las wiączyński 18.04.2014

Las wiączyński 18.04.2014

Las wiączyński 18.04.2014

Łódź – Widzew 12.04.2020

Łódź – Widzew 12.04.2020

Las żeromiński 17.05.2021

Las żeromiński 17.05.2021

Las żeromiński 17.05.2021


avidal

Leave a Reply