Acantholyda posticalis – Osnuja gwiaździsta

Pamphilidae – Osnujowate
Głowa i tułów czarne z żółtymi plamkami. Odwłok płaski, brunatno-czarny, z rdzawym obrzeżeniem. Skrzydła przezroczyste. Tegule żółte. Nogi rdzawo-czerwone, uda z zaczernioną powierzchnią tylną. Wierzchnia strona nasady czułków czarna; człon 3 czułków tak długi jak suma długości członów 4 i 5 . Czułki 31-33 członowe. Larwa bladozielona do żółtej z podłużnym brązowym pasem.

Las żeromiński 17.05.2021

Las żeromiński 17.05.2021

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody i parki z udziałem sosen (drzewostan w wieku 50-100 lat)
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm. Dorosła larwa 26-28 mm
  4. Aktywność. Forma praecox roi się w kwietniu, a forma serotina w maju i czerwcu. Larwy żerują w czerwcu i lipcu, potem schodzą do gleby i przybierają kolor pomarańczowy; jesienią pojawiają się u nich oczy imaginalne. Po przezimowaniu się przepoczwarczają
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy pożerają sosnowe igły
  7. Podobne. Kilka innych osnujowatych, zwłaszcza zasnuje z rodzaju Cephalcia
  8. Uwagi. Głównym wrogiem naturalnym jest maleńka błonkówka kruszynek leśny Trichogramma embryophagum z rodziny Trichogrammatidae, którego larwy pożerają jaja osnui gwiaździstej
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
A posticalis

Las wiączyński 26.04.2018

A. posticalis

Las wiączyński 26.04.2018

Acantholyda.

Las wiączyński 26.04.2018

Acantholyda

Las wiączyński 26.04.2018

Żakowice 28.04.2013

Żakowice 28.04.2013

Łódź – Widzew 12.04.2020

Żakowice 16.04.2011

Żakowice 16.04.2011

Żakowice 16.04.2011

Żakowice 16.04.2011

Las wiączyński 18.04.2014

Las wiączyński 18.04.2014

Las wiączyński 18.04.2014

Las wiączyński 18.04.2014

Łódź – Widzew 12.04.2020

Łódź – Widzew 12.04.2020

Las żeromiński 17.05.2021

Las żeromiński 17.05.2021

Las żeromiński 17.05.2021


avidal

Leave a Reply