Platygastridae

Często bardzo małe, rzadziej średniej wielkości (0.5-10 mm), jednolicie, ciemno ubarwione błonkówki należące do nadrodziny Procotrupoidea. W skład rodziny wchodzą dwie podrodziny – Platygastrinae i tybelakowate Scelioninae, które do niedawna tworzyły odrębną rodzinę Scelionidae. Platygastrinae zwykle mają skąpo, a Scelioninae silnie punktowane ciało – u większości gatunków jest ono matowe. Na ogół uskrzydlone, ale część gatunków o zredukowanych skrzydłach. Samice porażają jaja owadów (w tym gatunków wodnych) i pajęczaków.
Z Polski do 2016 roku wykazano 58 gatunków Platygastrinae i 66 gatunków Scelioninae. Zapewne występuje ich w naszym kraju co najmniej drugie tyle.