Sparasion spp.

Platygastridae
Ciało czarne, lekko błyszczące, bardzo silnie i grubo punktowane. Oczy duże, głowa o charakterystycznie wysuniętej przedniej części. Na przedpleczu dwie podłużne bruzdy. Scutellum o półksiężycowatym kształcie. Odwłok delikatnie spłaszczony. Czułki 12-członowe, o zgrubiałych członach nasadowych. Skrzydła jednolicie przyciemnione. Nie wiem, ile gatunków wykazano z Polski, ale niemal na pewno występuje ich u nas co najmniej kilkanaście. Należą do podrodziny tybelakowtych Scelioninae.

Rezerwat Popień 09.07.2016

Sparasion

Rezerwat Popień 09.07.2016

Sparasion species.

Rezerwat Popień 09.07.2016

77777

Las wiączyński 13.09.2014

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania, niektóre gatunki zapewne liczne. Z moich obserwacji wynika, że nietrudno je odnaleźć
  2. Biotop. Rozmaite biotopy – najłatwiejsze do wypatrzenia wśród skąpej roślinności na piaszczystych glebach, na leśnych drogach i na kwiatach baldaszkowatych
  3. Wymiary. Nie znam dokładnych wymiarów, ale należą do stosunkowo dużych reprezentantów rodziny. Napotkane przeze mnie osobniki liczyły około 3-5 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie
  6. Pokarm. Imagines chętnie odwiedzają baldachy, z których pobierają nektar bądź pyłek. Larwy są parazytoidami jaj owadów i być może pajęczaków
  7. Podobne. Dzięki cechom podanym na wstępie nietrudne do identyfikacji, tym niemniej można je pomylić z innymi czarnymi błonkówami, np. z rodziny Bethylidae
  8. Uwagi. Oznaczenie profesor Bogdan Wiśniowski
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
Sparasion

Mierzeja Sarbska – Góra Piaszczysta 31.07.2019

Sparasion

Łódź – Widzew 23.08.2014

Sparasion species

Łódź – Widzew 23.08.2014

Sparasion

Łódź – Widzew 23.08.2014

44444

Łódź – Widzew 23.08.2014


avidal

Leave a Reply