Ancistrocerus parietinus – Bolica ruinówka

Vespidae – Osowate
Głowa czarna. Żuwaczki samicy czarne, żuwaczki samca żółte z czarnymi wierzchołkami. Nadustek samicy czarny z żółtymi plamami, nadustek samca w znacznej mierze żółty. U samicy żółte plamki na barkach (mogą się zlewać w nierozerwana przepaskę barkową) i na scutellum. U samca wierzch tułowia jednolicie czarny. Tegule samicy żółte, tegule samca czarne. Na odwłoku żółte przepaski poprzeczne – u samicy wyraźnie szersze i zwykle obecne na 6 tergitach. U samicy przepaski na tergitach 2 i 3 (w mniejszym stopniu) zwykle rozlane wzdłuż bocznych krawędzi, przez co przybierają kształt litery „U’. U samca przepaski poprzeczne często zanikają na końcowych tergitach. Uda czarne, golenie w przeważającej mierze żółte. Czułki z wierzchu czarne, od spodu pomarańczowo-czerwone (samica) lub żółte (samiec). Skrzydła przezroczyste; pterostigma pomarańczowa.

Uherce Mineralne 07.07.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Uherce Mineralne 07.07.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Uherce Mineralne 07.07.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

A parietinus

Lubin 03.06.2019 ♀ Fot. Meadowlark

 1. Status. Nierzadka, miejscami liczna
 2. Siedlisko. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, zarośla, tereny ruderalne, ugory. Gniazduje w pustych łodygach jeżyn i bzów (lub innych roślin o miękkich łodygach), oraz w rozmaitych szczelinach – np. w drewnie, lub w ścianach budynków
 3. Wymiary. Samica 12-15 mm. Samiec 9-12 mm
 4. Aktywność. Apogeum pojawu w czerwcu i lipcu, niemniej pojedyncze osobniki można spotkać już nawet w kwietniu i aż do sierpnia/września
 5. Lokalizacja. Dolnośląskie, Bieszczady
 6. Pokarm. Nektar, spadź, soki roślinne. Entomofagicznym larwom samica dostarcza gąsienice niewielkich motyli, rzadziej larwy rośliniarek, ryjkowców i stonek
 7. Podobne. Liczne inne gatunki z podrodziny Eumeninae – identyfikacja możliwa po szczegółowej analizie ubarwienia poszczególnych części ciała
 8. Uwagi. Wśród pasożytów gniazdowych wymienia się złotolitki Chrysis impressa i Chrysis longula
 9. Uwagi 2. Oznaczenie osobnika z Lubina Darecki
 10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Meadowlark Andrzej Kucharski
 11. Więcej o gatunku
Anc.parietinus

Lubin 03.06.2019 Widoczny deseń na nadustku samicy, charakterystyczny dla gatunku Fot. Meadowlark

Uherce Mineralne 07.07.2023 ♀ – żuwaczki są czarne Fot. Andrzej Kucharski

A.parietinus

Lubin 03.06.2019 ♀ Fot. Meadowlark

An parietinus

Lubin 03.06.2019 ♀ Fot. Meadowlark

An.parietinus

Lubin 03.06.2019 ♀ Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply