Coniopterygidae – Bielotkowate

Małe sieciarki o delikatnym ciele pokrytym jasnym, woskowym nalotem. Skrzydła z silnie zredukowanym użyłkowaniem. Zasiedlają głównie tereny zadrzewione lub zakrzewione. Imagines i larwy są drapieżne; imagines mogą też żywic się spadzią, nektarem i pyłkiem kwiatowym.
W Polsce co najmniej 12 gatunków.

Conwentzia spp.

Leave a Reply