Heptagenia flava – Zmarwlocik purpuropaski

Heptageniidae – Zmarwlocikowate
Ciało delikatne, siarkowożółte do żółtobrązowego. Na wierzchniej stronie odwłoka ciemna, podłużna smuga centralna; odwłok z dwiema długimi przysadkami odwłokowymi, nici końcowej u imago brak. Oczy samca znacznie większe niż oczy samicy. Skrzydła przezroczyste, zwykle z wyraźnym użyłkowaniem; regularnie całkowicie przyżółcone.

Hept. flava

Kamieńczyk 26.05.2013 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Nierzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Brzegi wolno płynących cieków wodnych
  3. Wymiary. Rs 20-30 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie; nie wiem czy był wykazywany z Wyżyny Łódzkiej
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy żywią się drobnymi, martwymi szczątkami organicznymi pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które wychwytują z wody, oraz żywymi glonami
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 4 inne gatunki z rodzaju –  najpospolitszy z nich (choć głównie na południu kraju) zmarwlocik żółtawy Heptagenia sulphurea różni się jaśniejszym odwłokiem pozbawionym ciemnej smugi grzbietowej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Marek Adamski
H.flava

Łęgi Słubickie 30.06.2019 Fot. Marek Adamski


avidal

Leave a Reply