Machilidae – Przerzutkowate

Ciało pokryte łuskami, wydłużone, zwykle szare, bądź brązowe, pozbawione skrzydeł. Oczy stykają się ze sobą. Tułów charakterystycznie wyniesiony, „garbaty”. Odwłok zakończony 3-ema przydatkami. Potrafią szybko biegać, a zaniepokojone odskakują. Larwy i imagines roślinożerne.
W Polsce przypuszczalnie 6 gatunków.

Lepisamchilis spp. - Przerzutki

Leave a Reply