Perlidae – Widelnicowate

Zwykle brązowe, lub żółtobrązowe owady o wyraźnie spłaszczonym ciele. Przednie skrzydła dłuższe i węższe od tylnych, gęsto użyłkowane; widoczny wzór przypominający podwójną drabinę i długie, wąskie komórki przy wierzchołku przedniego skrzydła. Latają powolnie i niezbyt chętnie. Larwy drapieżne, tylko w młodszych stadiach bywają częściowo roślinożerne. Imagines większości gatunków nie pobierają pokarmu, niektóre jednak żywią się glonami i porostami. Występują jedynie nad brzegami wód płynących: leśnych strumieni, czy górksich potoków.
W Polsce co najmniej 10 gatunków z 4 rodzajów: Perla (4), Agnetina (2), Dinocras (2) i Marthamea (1)

Perla spp. - Widelnice Las żeromiński 21.05.2014

Leave a Reply