Amphigerontia spp. – Czworogratki

Psocidae – Psotnikowate
Ubarwienie ciała zmienne – od jasnego z licznymi ciemnymi akcentami po niemal całkowicie brunatnoczarne. Głowa gęsto, drobno plamkowana. Skrzydła przezroczyste z rozmytą plamą przy pterostigmie. Użyłkowanie charakterystyczne dla rodzaju; w połowie długości skrzydła żyłki wyraźnie, mlecznobiało rozmyte – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. W Polsce i w Europie 3 podobne do siebie gatunki – czworogratka dwupasek (sadówka) Amphigerontia bifasciata, czworogratka nadrzewek Amphigerontia contaminata i czworogratka modrzewiak Amphigerontia intermedia.

Amphigerontia

Konstantynów Łódzki 09.06.2019

Amphigerontia

Konstantynów Łódzki 09.06.2019

Amphigerontia

Konstantynów Łódzki 09.06.2019

  1. Liczebność. A.bifasciata pospolity i liczny. A.contaminata zapewne także (często mylona z poprzednim gatunkiem – istotny jest przebieg żyłki radialnej). A.intermedia najrzadziej obserwowany
  2. Biotop. Lasy, sady, parki, ogrody, zarośla, zadrzewienia; chętnie na drzewach owocowych
  3. Wymiary. Długość ciała 3.8-4.8 mm
  4. Aktywność. Od maja do listopada
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Porosty, pleśnie
  7. Podobne. Liczne inne gryzki różniące się m.in. użyłkowaniem i  plamkowaniem skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply