Sialis lutaria – Żylenica nadwodna

Sialidae – Żylenicowate
Skrzydła ciemnobrązowe, ułożone dachówkowato, z wyraźnymi żyłkami. Głowa tępo zakończona. Oczy duże. Przedplecze prostokątne. Czułki nitkowate.

ŁOB 29.04.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 29.04.2011

Toruń 28.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 28.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Niebieskie Źródła 22.05.2012

Niebieskie Źródła 22.05.2012

  1. Liczebność. Pospolita, w miejscach występowania zdarzają się masowe pojawy
  2. Biotop. Brzegi stojących i wolno płynących zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 23-35 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie, kujawsko-pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Żyjące krótko imagines nie pobierają pokarmu. Wyposażone w potężne szczęki larwy polują pod wodą na drobne bezkręgowce
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze trzy, bardzo podobne gatunki żylenic, które najłatwiej zidentyfikować na podstawie biotopu, jaki preferują. Żylenica górska Sialis fuliginosa wybiera rwące strumienie, a żylenica czarnonoga Sialis nigripes zasiedla brzegi dużych rzek na południu kraju. Bardzo rzadka, reliktowa, wykazana z Bieszczadów Sialis morio związana jest z górskimi potokami, choć niektórzy autorzy nie wykluczają powiązań z wodami stojącymi – biologia tego gatunku poznana jest fragmentarycznie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad Ricosz avidal

Łuków 01.05.2014 Fot. Ricosz

ŁOB 18.05.2011 Złoże jaj

Łódzki Ogród Botaniczny 18.05.2011 Złoże jaj

Niebieskie Źródła 22.05.2012

Niebieskie Źródła 22.05.2012

Niebieskie Źródła 22.05.2012

Niebieskie Źródła 22.05.2012

Niebieskie Źródła 22.05.2012

Niebieskie Źródła 22.05.2012

Niebieskie Źródła 22.05.2012

Niebieskie Źródła 22.05.2012


avidal

Leave a Reply