Sisyridae – Okudlicowate

Niewielkie sieciarki ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Głowa mała. Czułki paciorkowate. Skrzydła szarobrązowe, lub czarne, na wierzchołku zaokrąglone; rozpiętość skrzydeł od 4 do 10 mm.
W Polsce 3 gatunki, z czego tylko jeden względnie pospolity.

Sisyra nigra - Okudlica gąbkówka S.nigra