Brachmia dimidiella

Gelechiidae – Skośnikowate
Głowa żółta. Czułki długie, szare. Głaszczki żółte. Tło skrzydła ciemnoszare. Na skrzydle rozległa, żółta plama, ciągnąca się od głowy do mniej więcej 4/5 długości skrzydła, gdzie dochodzi do przedniej krawędzi. Plama ta styka się też z tylną krawędzią skrzydła z przerwą w mniej więcej połowie jego długości. Całość wzoru przy widoku z góry przypomina nieco literę „A”. Ponadto na żółtej plamie trzy czarne, jasno obrzeżone plamki. Strzępina długa, szara.

Puszcza Augustowska 11.06.2019 Fot. Witold Kamocki

Łuków 15.07.2021 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Ogrody, parki, łąki
  3. Wymiary. Rs 10-11 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie, podlaskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Ricosz
  9. B.dimidiella na Lepiforum

Ricosz