Aplocera plagiata – Niekrocz dziurawczak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany także pod nazwą niekrasek dziurawczak. Przednie skrzydła szare z jasnoniebieskim odcieniem. W poprzek skrzydła przebiegają szaroczarne przepaski, ciemniejsze przy zewnętrznej krawędzi skrzydła; przy wierzchołku skrzydła brązowa, rozmyta smuga.

A.plagiata

Łódź 05.08.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Chorula 21.08.2013 Fot. Monika Pastrykiewicz

Chorula 21.08.2013 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, suche i ciepłe zbocza, polany, łąki, ugory, przydroża, przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała 18-23 mm. Rs 32-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Opolskie, łódzkie. Obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dziurawcu pospolitym
  7. Podobne. Aplocera praeformata, u którego przepaska w polowie długości skrzydła jest ewidentnie dwubarwna, bardziej kontrastowo ubarwiona
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Monika Pastrykiewicz
  9. A.plagiata w bazie BioMap
  10. A.plagiata na Lep[iforum

avidal

Leave a Reply