Aplocera plagiata – Niekrocz dziurawczak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany także pod nazwą niekrasek dziurawczak. Przednie skrzydła szare z subtelnym, stalowoniebieskim odcieniem. W poprzek skrzydła przebiegają szaroczarne przepaski, ciemniejsze przy przedniej krawędzi skrzydła; przy wierzchołku skrzydła brązowa, rozmyta smuga.

Włochy 12.11.2020 Fot. Paolo Mazzei

A.plagiata

Łódź 05.08.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Chorula 21.08.2013 Fot. Monika Pastrykiewicz

Chorula 21.08.2013 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Skraje lasów, suche i ciepłe zbocza, polany, łąki, ugory, przydroża, przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała 18-23 mm. Rs 32-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – opolskie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dziurawcu pospolitym
  7. Podobne. U Aplocera efformata i Aplocera praeformata ciemne wypełnienia przepaski poprzecznej ograniczającej wewnętrzny brzeg pola środkowego jest rozleglejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji –  Paolo MazzeiJerzy Strzelecki Monika Pastrykiewicz
  9. A.plagiata w bazie BioMap
  10. A.plagiata na Lep[iforum

Rodzaj Aplocera - Niekrocz


avidal

Leave a Reply