Chesias legatella – Niekrocz żarnowczak

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła szare lub szarobrunatne z wąską, białą smugą dochodzącą do wierzchołka skrzydła. Jasno obwiedziona plamka po środku skrzydła z białą kreską przy zewnętrznej krawędzi. W czasie spoczynku długie i wąskie przednie skrzydła złożone dachówkowato.

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury

Będzino 22.10.2020 Fot. Augustyna

Będzino 22.10.2020 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, zarośla żarnowca
  3. Wymiary. Rs 30-37 mm
  4. Okres lotu. Wrzesień – listopad. Gąsienice od maja do czerwca
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, podkarpackie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na żarnowcach i janowcach
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Augustyna
  9. C.legatella na Lepiforum

avidal