Dysstroma citrata – Paśnik cytryniak

Geometridae – Miernikowcowate
Ubarwienie przednich skrzydeł bardzo zmienne. Pole środkowe szerokie, o charakterystycznie wyprofilowanej, silnie falistej zewnętrznej krawędzi, która załamuje się pod kątem ostrym; za polem środkowym wyraźna rudordzawa przepaska poprzeczna. Gąsienica zielona.

ch.citrata

Rezerwat Korzeń 07.09.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy, wrzosowiska, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 25-36 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na astrach, wierzbach i borówkach
  7. Podobne. U Dysstroma truncata zewnętrzna krawędź pola środkowego załamuje się pod katem prostym, a rdzawej przepaski poprzecznej niekiedy brak
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. D.citrata w bazie BioMap
  10. D.citrata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply