Eupithecia simpliciata – Grotnik komosiak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie brązowe z szarymi akcentami i delikatnym, rdzawym odcieniem. Falista, jasna linia brzeżna przy zewnętrznym brzegu skrzydła zwykle dobrze zaznaczona, kontrastowa. Czarna plamka środkowa drobna, lecz wyraźna. Odwłok często z podłużną, jasna smugą środkową; w obrębie tej smugi czarne plamki na środku tergitów.

Cichowo 14.08.2007 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Tereny ruderalne, skraje lasów, polany, zarośla, ugory, ogrody, pola, mokradła
  3. Wymiary. Rs 19-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice od sierpnia do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bylicach, komosach i łobodach; żywią się kwiatami i nasionami
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych zwykle jest możliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. E.simpliciata na Lepiforum

Rodzaj Eupithecia - Grotnik


avidal

Leave a Reply