Pterapherapteryx sexalata – Płatynka wierzbówka

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie naprzemiennie szare i szarożółtawe. W polu środkowym mniej lub bardziej widoczna czarna, owalna plamka. Na ciemnym tle przy zewnętrznej krawędzi skrzydła jasna, cienka, biała przepaska falista.

P.sexalata

Łódź 16.05.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Łozowiska, doliny rzeczne, zarośla, mokradła, wilgotne lasy, plantacje wierzby
  3. Wymiary. Rs 18-26mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od lipca do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach i osikach
  7. Podobne. Liczne inne miernikowce, tym niemniej identyfikacja na podstawie fotografii terenowych jak najbardziej wykonalna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. P.sexalata w bazie BioMap
  10. P.sexalata na Lepioforum

avidal

Leave a Reply