Selenia dentaria – Sykrzytek bezksiężyczak

Geometridae – Miernikowcowate
Dawniej pod nazwą Selenia bilunaria. Zewnętrzne krawędzie skrzydeł ząbkowato powcinane. Tło skrzydeł żółtawe, lub szarawe, na przednim skrzydle trzy cienkie przepaski poprzeczne i niewielka, półksiężycowata plamka. Skrzydła w stanie spoczynku złożone, stąd zwykle widoczna ich spodnia strona. Gąsienica zmiennie ubarwione, od szaropopielatych po brązowe, z dwoma parami guzków na grzbiecie. Uwaga – powszechnie używana rodzima nazwa rodzajowa „skrzytek” jest błędna.

S.dentaria

Będzino 08.05.2019 Fot. Augustyna

S.tetralunaria

Będzino 06.04.2019 Fot. Augustyna

S tetralunaria

Będzino 06.04.2019 Fot. Augustyna

S.dentaria

Kamieńczyk 01.05.2015 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolity, choć lata zwykle pojedynczo
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 31-43 mm; motyle pokolenia wiosennego przecietnie zauważalnie większe
  4. Okres lotu. Gatunek dwupokoleniowy: kwiecień – maj oraz lipiec-sierpień. Gąsienice od maja do października. Zimuje poczwarka w oprzędzie, zwykle między liśćmi
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Polifagiczne gąsienice żerują min. na olchach, dębach, brzozach, głogach, malinach, jeżynach, wrzosach, borówkach…
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autorki obserwacji – Almandyn Augustyna Teresa Stolarczyk
  9. S.dentaria w bazie BioMap
  10. S.dentaria na Lepiforum
S.dentaria

Studzianki 16.06.2012 Fot. Almandyn


avidal

Leave a Reply