Selenia dentaria – Sykrzytek bezksiężyczak

Geometridae – Miernikowcowate
Dawniej pod nazwą Selenia bilunaria. Zewnętrzne krawędzie skrzydeł ząbkowato powcinane. Tło skrzydeł żółtawe, lub szarawe, na przednim skrzydle trzy cienkie przepaski poprzeczne i niewielka, półksiężycowata plamka. Skrzydła w stanie spoczynku złożone, stąd zwykle widoczna ich spodnia strona. Gąsienica zmiennie ubarwione, od szaropopielatych po brązowe, z dwoma parami guzków na grzbiecie. Uwaga – powszechnie używana rodzima nazwa rodzajowa „skrzytek” jest błędna.

S.dentaria

Będzino 08.05.2019 Fot. Augustyna

Niemcy – Hürth 19.04.2022 Fot. Marek R. Swadzba

S.tetralunaria

Będzino 06.04.2019 Fot. Augustyna

S.dentaria

Kamieńczyk 01.05.2015 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolity, choć lata zwykle pojedynczo
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 31-43 mm; motyle pokolenia wiosennego przeciętnie zauważalnie większe
  4. Okres lotu. Gatunek dwupokoleniowy: kwiecień – maj oraz lipiec-sierpień. Gąsienice od maja do października. Zimuje poczwarka w oprzędzie, zwykle między liśćmi
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – mazowieckie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Polifagiczne gąsienice żerują min. na olchach, dębach, brzozach, głogach, malinach, jeżynach, wrzosach, borówkach…
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji –  Marek R.Swadzba Almandyn Augustyna Teresa Stolarczyk
  9. S.dentaria w bazie BioMap
  10. S.dentaria na Lepiforum
S.dentaria

Studzianki 16.06.2012 Fot. Almandyn


avidal

Leave a Reply