Phyllonorycter muelleriella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Przednie skrzydła pomarańczowe z czarno obrzeżonymi, ukośnymi, białymi smugami. Na głowie „czuprynka” w barwie przednich skrzydeł

Łuków 12.05.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, aleje dębowe
  3. Wymiary. Rs 7-9 mm
  4. Okres lotu. Dwa pokolenia: w maju i w sierpniu
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście dębów
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. P.muelleriella w bazie BioMap
  10. P.muelleriella na Lepiforum

Ricosz