Coenonympha tullia – Strzępotek soplaczek

Nymphalidae – Rusałkowate
Tło skrzydeł żółtobrązowe. Oczko na spodzie przednich skrzydeł wyraźne. Na spodniej stronie tylnych skrzydeł rząd oczek różnej wielkości z białą źrenicą, z których to leżące przy przedniej krawędzi skrzydła znajduje się bezpośrednio nad białą rozmyta przepaską. Tylne skrzydła bez jasnopomarańczowego obrzeżenia.

Dolina Rospudy 31.07.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

Dolina Rospudy 31.07.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

 1. Liczebność. Występuje na terenie całej Polski jednak prawie wszędzie rzadki lub bardzo rzadki. Na stanowiskach najczęściej spotykane pojedyncze osobniki VU VU Arek Gawroński
 2. Biotop. Torfowiska, turzycowiska, podmokłe łąki
 3. Wymiary. Rs 36-42 mm. Największy krajowy strzępotek
 4. Okres lotu. Czerwiec – początek sierpnia; jedno pokolenie w sezonie
 5. Lokalizacja. Podlaskie (Puszcza Augustowska), kujawsko-pomorskie. W najbliższej okolicy Łodzi nie lata, ale z Wyżyny Łódzkiej wykazywany
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na turzycach i wełniankach, rzadziej na trawach
 7. Podobne. Przede wszystkim Coenonympha glycerion, u którego oczko na spodzie przednich skrzydeł zwykle (choć nie zawsze) jest mniejsze, lub nie ma go wcale, krawędź tylnych skrzydeł jest wyraźnie jasnopomarańczowo obrzeżona, a biała rozmyta przepaska nie leży bezpośrednio pod górnym oczkiem, lecz jest bardziej przesunięta w kierunku pozostałych oczek. Inne strzępotki różnią się m.in. wielkością białej, rozmytej plamki na skrzydłach, lub jej brakiem
 8. Uwagi. Gatunek prawnie chroniony
 9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
 10. C.tullia w bazie BioMap
 11. C.tullia na Lepiforum

Rezerwat Jezioro Mętne 20.06.2021 Fot. Magdalena Jędro


avidal