Diaethria anna

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzch skrzydeł czarny lub ciemnobrunatny z przepaskami poprzecznymi utworzonymi z opalizujących, bladoniebieskich lub bladozielonkawych, stykających się ze sobą plam – na przednim skrzydle przepaska przebiega przez środek skrzydła, a na tylnym ułożona jest wzdłuż jego zewnętrznego brzegu. Pole nasadowe przednich skrzydeł z metalicznym, błękitnym przyprószeniem. Spód przedniego skrzydła ogniście czerwony  z białymi i ciemnobrunatnymi smugami wierzchołkowymi. Spód tylnego skrzydła biały z brunatnym deseniem utworzonym z przepasek poprzecznych oraz podwójnej plamy z czarnymi oczkami – plamy te przypominają liczbę 88, 89 bądź 98. Czułki ze świetliście białymi wierzchołkami.

Ekwador – Mindo 15.10.2023 Fot. Paweł Głowacki

Ekwador – Mindo 15.10.2023 Fot. Paweł Głowacki

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa oraz Texas (okazjonalnie). Gatunek neotropikalny
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, polany, doliny rzeczne, ogrody; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 43-50 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Ekwador. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Przejrzałe owoce, substancje mineralne pobierane z wilgotnego podłoża oraz ekskrementów i padliny. Gąsienice żerują na Sapindus saponaria oraz na innych roślinach z rodzin Sapindaceae i Ulmaceae
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju o bardzo zbliżonym ubarwieniu i deseniu na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji  – Paweł Głowacki

Nymphalidae - Świat


avidal

Leave a Reply