Erebia euryale – Gorówka euriala

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł brunatna z rdzawopomarańczowymi przepaskami na każdym skrzydle. W obrębie przepasek trzy czarne plamki, które jednak zwłaszcza na tylnym skrzydle mogą zanikać. Na spodzie tylnych skrzydeł jasna przepaska zewnętrzna, na ogół znacznie szersza i bardziej kontrastowa u samców. Strzępina naprzemiennie jasna i ciemna.

Słowacki Raj 04.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

Słowacki Raj 04.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

Słowacki Raj 04.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Gatunek górski, w Polsce występująca często pospolicie i licznie w całych Sudetach i Karpatach Arek Gawroński
  2. Siedlisko. Górskie łąki, skraje lasów, polany, zręby
  3. Wymiary. Rs 38-43 mm
  4. Okres lotu. Lipiec i sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Słowacja, Polska – Tatry
  6. Pokarm. Nektar; chętniej odwiedza chabry i starce. Gąsienice żerują na trawach. zwłaszcza na kostrzewach, trzcinnikach i sesleriach
  7. Podobne. Liczne inne górówki różniące się m.in. kształtem, wielkością i liczbą oczek – w tym Erebia ligea
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. E.euryale na Lepiforum

Dolina Kościeliska 02.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Dolina Kościeliska 02.08.2009 Fot. Alek Brzozowski


Rodzaj Erebia - Górówka


avidal